Międzynarodowy Dzień Tolerancji - czym jest?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - czym jest?

Dnia 16 listopada, od praktycznie 25 lat świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji wytypowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem akceptacji dzień w dzień boryka się bardzo dużo osób i właśnie ten dzień ma skupiać się na tym. Jest to tak zwane zwrócenie się z prośbą do ważnych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, żeby zajęli się rozwiązaniem tego sporego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, aby wyeliminować nietolerancję poprzez edukację, ale także tworzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu propagowanie tolerancji i zachęcanie do braku terroru wobec osób dyskryminowanych.

Częściej zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były jednym z powodów stworzenia tejże inicjatywy. Z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, mają styczność właśnie te mniejszości, co zarejestrowano na przestrzeni wielu lat. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają pomóc w wyszukaniu głównych przesłanek kiełkowania braku akceptacji, ale także mają objaśniać, jak tragiczne są oznaki braku akceptacji dla osób szykanowanych. Aby dociec, czym tak naprawdę jest szanowanie cudzych praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz poszanowanie różnic indywidualnych, potrzebne są takie przedsięwzięcia, które z całą pewnością okazują się pomocne w tym zakresie. Ma także szkolić, uczyć dostrzegania różnego rodzaju kultur, zrozumienia innych ludzi, ale też założeniem tego typu działań jest umiejętność słuchania drugiego człowieka.

Jak obchodzono w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Jednogłośny manifest wystosowali burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się fizycznej i werbalnej przemocy pojawiającej się z powodu homofobii oraz rasizmu, ale i również argumentują niewiarygodne poparcie dla tych osób. Pod zgodnym apelem wstawił się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność dnia 16 listopada będzie prezentowana poprzez zawieszanie tęczowych flag oraz oświetlenie budynków, jak zasygnalizował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Wyjątkowo w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz

Brak kometarzy